นักเทศน์

ศจ.ลือศักดิ์ หยางกุลวัฒน์

A photo of Pastor Luesak

หยางกุลวัฒน์เกิดมาในครอบครัวแอ๊ดเวนติส และมีบิดาเป็นศาสนาจารย์ และท่านได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจอย่างมากในการรับใช้ผ่านแบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่ ท่านตัดสินใจที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เพราะรู้ว่าชีวิตนี้เป็นของพระเจ้า และเป้าหมายสูงสุดของการดำรงอยู่ของก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะมีส่วนเตรียมผู้อื่นและตนเองให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาขององค์พระพระเยซูคริสต์

ประสบการณ์การทำงาน
2006 - 2007 โครงการความหวังสำหรับกรุงเทพฯ Church Planter
2007 - 2009 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ อนุศาสก
2009 - 2010 โรงเรียนแอ๊ดเวนติสเอกมัย. อนุศาสก
2010 - 2013 โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊เวนติสเชียงใหม่ ศิษยาภิบาลโบสถ์
2013 - 2015 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ศิษยาภิบาลโบสถ์
2015 - 2016 โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสหาดใหญ๋ ศิษยาภิบาลโบสถ์
2017 - 2019 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก. ศาสนาจารย์ประจำคริสตจักร
2019 – ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานมิชชันแห่งประเทศไทย

ครอบครัว

ได้แต่งงานกับคุณเปี่ยมพร หยางกุลวัฒน์ และมีบุตรที่น่ารักด้วยกัน 2 คน บุตรคนโตชื่อ ด.ญ. ภูริชญา หยางกุลวัฒน์ อายุ 8 ขวบ และบุตรคนที่สองชื่อ ด.ช. ภูริช หยางกุลวัฒน์ อายุ 4 ขวบ