Show

Latest episodes

No program

ในพระนามของพระเจ้า ให้เรามีความหวังอยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางพายุหิมะและทะเลที่โหมกระหน่ำ ขอให้เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ พระเจ้าจะทรงเป็นผู้นำทางในชีวิตเรา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย ขอเชิญนมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้ง ผ่านรายการบ้านแห่งความหวัง ในวันสะบาโตที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

No program

Masih ada PENGHARAPAN pada nama Tuhan! Walaupun di tengah ribut badai serta gelora samudera, jadikan TUHAN sebagai Jurumudi untuk memimpin serta mengemudikan kembara kehidupan kita. Dia tidak pernah menjanjikan penerbangan tanpa pergolakan, tetapi Dia akan memastikan satu pendaratan yang selamat.

No program

ในโลกที่ความหวังเลือนลาง ความสับสน วุ่นวาย แต่คนของพระเจ้าก็จะยืนหยัดในความเชื่อและความหวัง ในขณะที่ความวุ่ยวายในที่ต่างๆ เกิดขึ้น แต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงสัตย์ซื่อในคำสัญญาของพระองค์ ฤทธิอำนาจของพระองค์จะทรงอยู่เหนือความมืดมิดทั้งปวง ให้เรามีความหวังเชื่อมั่นและยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ต่อไป ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการและรับพระพรในบ้านแห่งความหวัง ในวันสะบาโตที่ 25 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.