บ้านแห่งความหวัง Hope At Home - Episode 4
 

April 18, 2020

ในเวลาที่เราพบกับความทุกข์และความลำบากทุกอย่าง ให้เรามีความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอว่า พระองค์จะปกป้องเรา ให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกัน ในวันสะบาโตที่ 18 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ขอพระเจ้าอวยพระพรเราทุกคนโดยถ้วนหน้า

 
12 Power of Remembrance
 

InVerse / December 16, 2019

The power of forgetting and the power of remembering.

 
Goodness
 

Values / December 13, 2019

Be good to one another, as God has been good to you. If we see someone struggling, let's give them a hand, a help for them to get out of that situation.

 
Transformation
 

Every Word / November 05, 2018

 
The Grieving Process
 

Speak Up / February 27, 2018

Grieving the death of a loved one is an individual process. However, not surprisingly, men and women are profoundly different on how they experience grief. Find out what could help you in this painful process.

 
สลัดวุ้นเส้น Thai Noodle Salad
 

Ready, Set... Cook! | THAI / July 15, 2019

อยากได้อะไรที่เบาและสดชื่นไหม? นี่เลยสลัดก๋วยเตี๋ยวไทย เป็นอาหารที่น่าลองทำในวันนี้

 
Just Set Down Here
 

Cliff! / October 31, 2019

 
Galileo's Legacy
 

Cliff! / October 31, 2019

 
01 The Conflict
 

Arnion / October 05, 2015