Episode

Pelajaran 7 - Dari Gua Singa ke Gua Malaikat

“Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya." (Daniel 6:4).

Pencerahan baru dari Buku Daniel. Marilah kita pelajari bersama-sama.

2 VIEWS Share 1

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!