Episode

Pelajaran 5 - Dari Kesombonganan kepada Kerendahan Hati

"Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun!" (Daniel 4:3).

Ulang kaji bersama kami, pelajaran baru mengenai kitab Daniel. 

5 VIEWS Share 2

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!