Ready, Set... Cook!

As Hope Channel Southeast Asia based in Thailand, how fitting that we kick off our new cooking series, Ready, Set... Cook! ?

 
Ready, Set... Cook! | CHINESE

设立在泰国的东南亚希望电视台(Hope Channel Southeast Asia),正适合开始新的烹饪系列“各就各位,预备... 煮!”。

 
Ready, Set... Cook! | KHMER

Available in other languages ENGLISH THAI CHINESE VIETNAMESE KHMER MALAY LAO

 
Ready, Set... Cook! | MALAY

Available in other languages ENGLISH THAI CHINESE VIETNAMESE KHMER MALAY LAO

 
Ready, Set... Cook! | THAI

ในฐานะโฮปแชนแนลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เรามีวิธีการที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นชุดการปรุงอาหารใหม่ของเรา "พร้อมแล้ว ตั้งกะทะ ... ปรุง!"

 
Ready, Set... Cook! | VIETNAMESE

Như kênh Hope của khu vực Đông Nam Á được thiết lập ở Thái Lan, thật là một dịp tốt để chúng ta có thể khởi động chuỗi chương trình nấu ăn mới mang tên “Vào vị trí, Sẵn sàng… Nấu!”?

 
Real Family Talk

Through engaging, informative, and spiritual discussions about issues facing todayʼs families, Real Family Talk seeks to strengthen families and inspire hope.