Featured Shows

Ready, Set... Cook! | VIETNAMESE

Như kênh Hope của khu vực Đông Nam Á được thiết lập ở Thái Lan, thật là một dịp tốt để chúng ta có thể khởi động chuỗi chương trình nấu ăn mới mang tên “Vào vị trí, Sẵn sàng… Nấu!”?

 
Ready, Set... Cook! | CHINESE

设立在泰国的东南亚希望电视台(Hope Channel Southeast Asia),正适合开始新的烹饪系列“各就各位,预备... 煮!”。

 
Hope Channel App

How to watch Hope Channel Southeast Asia on your smartphones?

 

Watch Live

Social connections