Enlightened

Enlightened

Enlightened

Study with us the Sabbath School lesson! This quarter, on Enlightened, we are digging deeper the study of the book of Daniel.

Latest episodes

February 20, 2020

“Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.” (Daniel 7:27)

February 13, 2020

“Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya." (Daniel 6:4).

February 07, 2020

"Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian" (Daniel 2:21) Ulang kaji bersama kami, pelajaran baru mengenai kitab Daniel.